Video Natuurontwikkeling Zunasche Heide

Omschrijving

De Zunasche Heide is een verbindingszone tussen de hoge droge heuvelrug en de lagere natte gronden bij de rivier De Regge. Tussen 2018 en 2021 is het gebied meer open gemaakt en uitgebreid met meer natte heide en natuurakkers. De verbinding met de heuvelrug is versterkt. In deze video kijkt een bewoner van het gebied naar deze natuurontwikkeling. Ook zien we hoe een cultuur-historische markering weer zichtbaar is gemaakt en wat een pingo-ruïne is.

Productie