Nederland, Utrecht, Wittevrouwensingel, Oude gevangenis Wolvenplein
Utrecht, Stationsplein – Stationsgebied in opbouw
Utrecht, Wittevrouwensingel – Onweer boven Wolvenplein